نوشته‌ها

رعایت رژیم غذایی صحیح،نقش مهمی در کنترل سندرم متابولیک دارد
متابولیسم چربی ها یکی از وظایف مهم کبد است.
گوشت قرمز و گوشتهای فراوری شده غنی از چربیهای اشباع هستندن