نوشته‌ها

رژیم "دش" در بهبود کبدچرب موثر است
رعایت رژیم غذایی صحیح،نقش مهمی در کنترل سندرم متابولیک دارد
ترکیب مواد غذایی نقش مهمی درپیشگیری از کبد چرب بعهده دارد.ر
کم خوابی باعث ریزه خوری در شب می شود
گوجه فرنگی مملو از لیکوپن با خواص آنتی اکسیدانی فراوان است.
سبک رژیم غذایی غربی باعث شیوع کبدچرب می شود.