نوشته‌ها

ترکیب مواد غذایی نقش مهمی درپیشگیری از کبد چرب بعهده دارد.ر
متابولیسم چربی ها یکی از وظایف مهم کبد است.
انار دارای خواص بیشمار مفیدی برای کبد می باشد.
متابولیسم کربوهیدرات،پروتئن و چربی در کبد انجام می شود
دیابت یکی از عوامل خطر کبدچرب می باشد.