نوشته‌ها

عناب در کاهش التهاب کبدچرب موثر است.
انار دارای خواص بیشمار مفیدی برای کبد می باشد.
مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان نقش مهمی در کاهش التهاب دارند