نوشته‌ها

رعایت رژیم غذایی صحیح،نقش مهمی در کنترل سندرم متابولیک دارد
سبک رژیم غذایی غربی باعث شیوع کبدچرب می شود.