انبه حاوی فیبر زیادی است که برای کبد مفید است
/
سالاد عدس و هویج برای کبد بسیار مفید است
رژیم مدیترانه غنی از میوه و سبزی و حبوبات می باشد.
عناب در کاهش التهاب کبدچرب موثر است.
رژیم "دش" در بهبود کبدچرب موثر است
ترکیب مواد غذایی نقش مهمی درپیشگیری از کبد چرب بعهده دارد.ر