قهوه باعث کاهش فیبروز ناشی از کبدچرب می شود.
انار دارای خواص بیشمار مفیدی برای کبد می باشد.
کم خوابی باعث ریزه خوری در شب می شود
گوجه فرنگی مملو از لیکوپن با خواص آنتی اکسیدانی فراوان است.
گوشت قرمز و گوشتهای فراوری شده غنی از چربیهای اشباع هستندن
منابع قندی بدلیل دارابودن فروکتوز برای کبد مضرند
شیوع بی رویه کبدچرب منجر شد روز بین المللی بنام روز"نش" در دنیا نام گذاری شود.ر