رعایت رژیم غذایی صحیح،نقش مهمی در کنترل سندرم متابولیک دارد
مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان نقش مهمی در کاهش التهاب دارند
دیابت یکی از عوامل خطر کبدچرب می باشد.