رعایت رژیم غذایی صحیح،نقش مهمی در کنترل سندرم متابولیک دارد
مواد غذایی غنی از آنتی اکسیدان نقش مهمی در کاهش التهاب دارند
دیابت یکی از عوامل خطر کبدچرب می باشد.
اپیدمی کبدچرب در تمام نقاط دنیا در حال گسترش است.